TIN TỨC

Thực hiện Thông báo số 369/TB-TCT ngày 11/9/2019 của Tổng cục Thuế, theo đó, Tổng cục Thuế phân công các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể trong đó có nội dung “Mở rộng áp dụng hóa...
Sử dụng hóa đơn điện tử: Hà Nội sẵn sàng triển khai tới 95% doanh nghiệp
Hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng...
Kể từ 1/11 tới theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn triển khai Nghị định 119/2019/NĐ-CP về thực hiện hóa đơn điện tử sẽ có 8 trường hợp nếu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh...vi...
1 2 3

Liên Hệ

Trung tâm Viettel-CA

0962.93.74.99